Giá trị cốt lõi

     TRUNG THỰC – TUÂN THỦ – TIẾT KIỆM – SÁNG TẠO – BIẾT ƠN

 

Trung thực

Ý nghĩ, lời nói và hành động theo sự thật.

Chịu trách nhiệm về lời nói, thái độ, hành động của bản thân.

Ngay thẳng, liêm chính, học hỏi từ sai lầm.

Tuân thủ

Tuân thủ chuẩn mực, pháp luật và quy trình, quy định của công ty.

Đúng giờ, đúng hẹn, đúng tiến độ.

Giữ lời hứa, giữ cam kết.

Tiết kiệm

Tiết kiệm tiền của công ty như tiết kiệm tiền của bản thân.

Luôn có giải pháp kinh tế hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong công việc.

Tiết kiệm cho bản thân, công ty, khách hàng và xã hội.

Sáng tạo

Chăm chỉ lao động và học tập không ngừng để đi đến sáng tạo.

Chia sẻ ý tưởng, kiến thức và cùng cộng hưởng sáng tạo.

Không ngừng tìm kiếm giải pháp mang lại lợi ích vượt trội cho khách hàng.

Biết ơn

Biết ơn các đấng sinh thành, biết ơn gia đình.

Biết ơn khách hàng, đối tác và những người đã giúp đỡ Weldcom.

Biết ơn đồng nghiệp, những thế hệ đi trước.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

mission

 

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Weldcom phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu Quốc gia trước năm 2020 và trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cơ khí của thế giới, góp phần đưa Việt nam trở thành trung tâm Gia công cơ khí tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

 

 

Weldcom phát triển đồng hành với tiến bộ xã hội. Không kinh doanh lợi dụng hay hòa mình vào nhân tố tồn tại cản trở sự phát triển của xã hội. Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam tiên tiến về văn hóa, quản trị và phát triển tiềm năng con người. 

Weldcom không ngừng góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Việt nam và các nước phát triển bằng chiến lược ổn định và tầm nhìn dài hạn, từng bước đóng góp vào sự thay đổi nền công nghiệp cơ khí của Việt Nam thành một trung tâm gia công cơ khí tiên tiến của Châu Á và thế giới.